Välkommen till Sportslabs HälsoLab

Hälsofrämjande åtgärder för företag

Maximera företagets resurser! Öka effektivitet, produktivitet och trivsel! En verksamhet är aldrig starkare än sina medarbetare.
Produktivitet och lönsamhet ökar för organisationer som lyckas arbeta framgångsrikt med friskvård. Vill du få ut så mycket kreativitet och kompetens som möjligt av dina medarbetare ska du alltså hjälpa dem till en mer hälsosam livsstil.

SportsLabs företagsfriskvård grundar sig på 25 års erfarenhet inom idrottsmedicin och prestationshöjande träning av idrottare.
Med samma grundprinciper som vi hjälper våra idrottare att prestera vill vi nu ge företag samma möjlighet till målriktade resultat. Med skräddarsydd, individualiserad och evidensbaserad friskvård hjälper vi ditt företag mot nya höjder

Hos oss träffar ni både en fysioterapeut och hälsopedagog för att få en så helhetlig bild som möjligt av ert företags hälsostatus. Vi följer upp med åtgärder både på individ- och gruppnivå. Boka en tid med vår koordinator för mera info om vår företagsfriskvård.

  • Nicklas Hult, klinikchef på Kan-psykologerna AB
    Med hjälp av SportsLab har vi äntligen fått till den friskvårdssatsning vi länge sökt!
    "Vårt företag har länge letat efter sätt att höja nivån och erbjuda friskvårdsinsatser som verkligen gagnar alla våra medarbetare. Via SportsLab kunde vi få till en gemensam friskvårdsinsats där varje medarbetare också fick hjälp med ett individuellt upplägg utifrån just sina behov och förutsättningar. Proffsigt bemötande, noggranna bedömningar och genomtänkta träningsupplägg har varit viktiga faktorer för oss. Våra medarbetare uppskattade också att det som faktiskt funkade bra med kost, träning och hälsa uppmärksammades.  Med hjälp av SportsLab har vi äntligen fått till den friskvårdssatsning vi länge sökt. Vi ser fram emot fortsatt samarbete!"  
    Nicklas Hult, klinikchef på Kan-psykologerna AB

Steg 1 Test:

HälsoLab profil

HälsoLab profil innehåller tester och bedömning av fysiska förutsättningar som styrka, rörlighet och kondition, samt blodprov och enkät om olika hälsoparametrar som sömn, aktivitetsnivå m.m. Vi använder marknadens ledande hälsotester inom företagsfriskvård från HPI och kompletterar med vår egna fysprofil för en komplett analys. HPI`s hälsoprofil utförs av licensierad hälsopedagog och fysprofilen utförs av leg.fysioterapeut.
Kombinationen gör att vi kan erbjuda ett unikt heltäckande testbatteri inom företagsfriskvård. Hälsoprofilen innehåller:
- Fysprofil med bedömning av funktion så som styrka, rörlighet och balans
- Enkät med frågor om fysisk aktivitet, kost, stress, upplevd hälsa, motivation
- Konditionstest, submaximalt test för bedömning av konditionsnivå
- Blodprofil med mätning av blodfetter, blodsocker och blodtryck
Med lång erfarenhet inom vård och friskvård garanterar vi ett friskvårdsupplägg som ger faktiska resultat, både på grupp och individnivå.

Mer info om HälsoLab Profil:

Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
Deltagarna får en länk till Hälsoprofilen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om fritid, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, alkohol, mediciner och symptom, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Alla svar behandlas konfidentiellt. Via sitt inlogg på todaytoo kan deltagaren följa sin hälsoutveckling och se sina resultat i relation till rekommendationer, gränsvärden och statistik. Här kan man även se gruppresultat vid fler än 15 personer

Del A: Konditionstest, blodprofil, mätning och motiverande samtal hos hälsopedagog
Hälsoprofilcoachen och deltagaren går tillsammans igenom frågorna och svaren på enkäten. Vidare mäts deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått. Ett konditionstest genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren blir lätt andfådd, efterföljd av blodprofil som innehåller mätning av blodfetter.
Del B: Fysprofil hos fysioterapeut.
En fysioterapeut testar styrka och rörlighet i vårt testbatteri som är skräddarsytt för att fånga in riskfaktorer för muskeloskeletala besvär vid stillasittande arbete*. Oavsett fysisk nivå garanterar vi att man får en tydlig bild av sin individuella funktion i relation till kraven från arbetsplats och miljö. Vill ni lägga nivån på era tester högre och satsa mot ett lopp eller tävling anpassar vi testerna utefter det.
* Vid rörligt arbete anpassar vi testbatteriet till arbetets kravprofil.

Resultat på gruppnivå* till arbetsgivaren
Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra hälsoinsatserna mer strategiskt.

* Minimum 15 personer

Steg 2 Åtgärd:

HälsoLab coachuppföljning

Våra coacher hjälper er att komma i gång med träning på bästa sett utifrån förutsättningar och testresultat. Här får ni hjälp med träningsprogram som täcker grundläggande behov inom kondition, styrka och rörlighet. Vi tar även hänsyn och ger rekommendationer utifrån resultat från blodprofil, konditionstest, och enkät. Vi rekommenderar att ni bokar minst en uppföljning för varje medarbetare. Uppföljningen sker i våra lokaler på Fysiken där vi har tillgång till ett unikt träningsutbud. Med flera uppföljningar tillsammans med coach följer vi utvecklingen fram mot ert hälsomål med uppdatering av träningsprogram, feedback på teknik av övningsutförande och peppar er framåt på er hälsoresa.

Föreläsningar

Motivationsökande och informativa föreläsningar baserade på senaste forskningen ger era medarbetare en ökad förståelse för träning, kost och återhämtning. Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda ert företag

Gruppträning

Boosta de individuella uppföljningstillfällena med träningsglädje tillsammans i grupp. Boka ett träningspass som vi skräddarsyr efter era förutsättningar. Träna ett pass ute i parken bredvid jobbet eller kom till oss på Fysiken, ett av Sveriges största träningscenter. Kontakta oss för mera information om vad vi kan erbjuda ert företag

Steg 3 Re-test:

Re-test

För att vi skall kunna följa er utveckling och se effekterna av hälsoåtgärderna ni gjort rekommenderar vi ett re-test på 60 minuter som skräddarsys efter varje person. Här svarar man på en ny HPI`s enkät med hälsofrågor samt genomför på nytt de tester som inte blev godkända vid tidigare HälsoLab profil besöket.

Resultatet får ni som tidigare återkoppling på både på individ- och gruppnivå*