HUR PÅVERKAR KVINNLIGA HORMONER FYSISK PRESTATION OCH TRÄNING?